Evaluate Formulas in Excel 2010

Formulas in Excel calculate in a blink of an eye. Sometimes you have the needs to see what is happening in your formula calculation. For that you can use the Formula Evaluate function in Excel 2010. On the following example we have a simple formula on cell C1, has you can see on the formula bar.

Evaluate_Formula1

If you select the cell where the formula is and go to the Formulas tab on your menu bar, go to the Formula Audition group and select the Evaluate Formula option, has shown on the image below. This will open a Evaluate Formula dialog box where you can evaluate your formula.

Evaluate_Formula2

You have an Evaluate button on the bottom that you can click to calculate the underlined portion of your formula (in this case A1). You can use the Step In and Step Out button to go in detail of the underlined portion of your formula.

Evaluate_Formula3

You can also evaluate just a portion of your formula instead of the entire formula. For that, on the formula bar, use the mouse to select the portion of the formula that you want to evaluate. In this example, we just want to evaluate the A1+A2 portion of our simple formula.

Evaluate_Formula4

Then press F9 and Excel will just calculate the portion of the formula that you’ve selected, as shown on the next image.

Evaluate_Formula5

This will display 257 on the formula bar that corresponds to the sum of A1+A2 cell values. Don’t forget to press ESC to exit the formula after you use this method because if you press Enter, that portion of the formula will stay as the calculated value, in this case, it will keep the 257 value instead of the A1+A2 formula.

2 comentários:

Unknown said...

Mới đi vào năm thước, một cỗ áp lực khổng lồ như trời sập đập vào mặt mà

đến, thân thể bàn tử như một con thuyền nhỏ đang ở trong sóng lớn, bị

văng đi thật xa, nương theo vài tiếng phốc phốc ngã thật mạnh trên mặt

đất, miệng hộc máu. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói:

“Vẫn chưa hỏng!”
dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ
eco green city
học kế toán tại hải phòng
khoá học kế toán thực hành
học kế toán tại long biên
trung tâm kế toán tại hà đông
http://nguoicodanh.net
http://chotruongyen.com
http://caubesieunhan.com
dịch vụ báo cáo tài chính

dịch vụ kế toán thuế trọn gói
eco green city nguyễn xiển

Vương Lâm thoải mái đi vào phòng, chỉ thấy bên trong gian phòng đặt rất nhiều thanh cổ kiếm tản mát ra kiếm mãnh liệt.

Vương Lâm ánh mắt đảo qua trên từng thanh phi kiếm cuối cùng thấy được Triệu quốc Tu Chân Giới đệ nhất phi kiếm.

Sau khi Nhìn đến Vương Lâm có chút bất ngờ, tối ngưu phi kiếm căn bản

không thể tính là một thanh phi kiếm, toàn bộ chính là một môn bản hình

phương.

Dài một mét toàn thân kim quang lóe ra, đừng tưởng rằng kim quang này là

tiên gia pháp thuật, kim quang này thuần túy bởi vì trên thân kiếm bị

độ một tầng hoàng kim!

Juliana Kho said...

daftar sabung ayam
livechat bluebet33
cbet indonesia
daftar kiss918
osg88

osg777 live chat