Change the Shape of a Cell Comment

Cell comments is used very often on worksheets but they look always the same way because most users don’t know that they can change the shape of the comment. Instead of being this normal yellow rectangle, it can have lots shapes and colors.

change_comment_shape1

To change the comment shape, make sure that the comment is visible by right-clicking the cell where the comment is placed and choosing Show/Hide Comments options. Then just select the comment border and, in Excel 2003, go to the Draw menu and choose the Change AutoShape option and select the shape you for your comment.

change-cell-comment-shape2003
For Excel 2010, you have to add the Change Shape button to your Quick Access Toolbar (QAT). Click on the right arrow on your QAT to open the Customize Quick Access Toolbar, like shown on the picture below. Click on the More Commands option to open the Excel Options dialog window.

CAMERA3

On the “Choose commands from” dropdown, select the Drawing Tools Format Tab. On the bottom list, select the Change Shape button and click the Add button. Click OK to close the Excel Options dialog box. Your Change Shape button will appear on your QAT like this:

change_comment_shape3
Now that you have your button, you can select your comment border, click on the Change Shape button and select the shape that you want for your comment. the result can be something like this:

change_comment_shape4
Don’t forget that you can also change the fill color of your comments, the color and weight of your comments border, as well as many other customizations that you can do to your comments for them to stand out on your worksheet.

2 comentários:

D Entertainment said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió

Ở giữa không trung tràn ngập một khí tức cường hãn, thanh mang lập lòe trong đó, toàn bộ tiến nhập vào trong đan điền của Nhạc Thành.

- Xoẹt.

Thần thức của Nhạc Thành cũng liên tục kéo lên, khí tức cường hãn khiên cho phương viên của Nhạc Thành mấy trăm dặm đều bị bao phủ.

Hồi lâu cuối cùng khí tức cũng lăng xuống mà thanh mang từ từ tiêu tán, khôi phục nguyên dạng.

- Hu.

Từ trong đan điền, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt trở nên sáng như sao, vô cùng thâm thúy thanh tịnh tựa như nước vậy.

- Nguyên Anh hậu kỳ, cuối cùng thì cũng đột phá.

Nhạc Thành thì thầm:

- Bây giờ cho dù không dùng pháp bảo thì cũng có thể chống lại tứ tinh Đấu Tôn, nếu dùng thêm pháp bảo thì có thể giết cả ngũ tinh Đấu tôn, lục tinh đấu tôn thì vẫn chưa đối phó được.

aboshady said...

شراء اثاث مستعمل بجدة
شراء اثاث مستعمل جدة
شراء الاثاث المستعمل بجدة