Create a Self-Expanding Chart

This happens very often with most of the Excel users. You have a set of data that you use to create a chart. If you latter want to add more data to the chart, you need to redefine your chart data series, unless if you didn’t add rows or columns in the middle of your original data where in this case, Excel will assume them on your chart.
To avoid this, just create your chart as usual. Then select any cell inside the range of data that you used to create the chart. Go to Insert-Tables to convert the range of data to a table. This is all you need to do for Excel to recognize the data as a table and the data added to the table can be reflected on the chart without the need to redefine your source.

4 comentários:

Anonymous said...

Insert - table? this doesn't appear as a menu option in my Excel 2003. Which Excel version are you using?

jppinto said...

This one is for Excel 2007/2010.

Quân Đào said...

hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp
cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra
cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào
kiểm tra thuế tndn chuẩn bị quyết toán thuế
hạch toán khoản truy thu thuế
biện pháp kê khai bổ sung thuế gtgt
cách làm báo cáo tài chính sử dụng hóa đơn
cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm
cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn
viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm
một số hàm excel thường dùng
kiểm tra báo cáo tài chính
hạch toán công cụ dụng cụ
xử lý và mức phạt cháy hỏng hóa đơn
phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy
các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân
dịch vụ kế toán thuế tại quận gò vấp
dịch vụ kế toán thuế tại quận 2
dịch vụ kế toán thuế tại quận 1
học kế toán thực hành cấp tốc
học kế toán thực hành cấp tốc
học kế toán thực hành tại cầu giấy
học kế toán thực hành tại cầu giấy
học kế toán thực hành tại thanh xuân
học kế toán thực hành tại thanh xuân

aboshady said...

شركة تنظيف بالقصيم
شركة تنظيف فلل بالقصيم
شركة تنظيف منازل بالقصيم
شركة تنظيف بيوت بالقصيم